Hopp til hovedinnhold (trykk enter)
Arkivplan.no

Interkommunalt arkivdepot

Printer-ikon  Utskriftsvennlig versjon

ARKIVDEPOTTJENESTER FOR KOMMUNER I ROGALAND

En av Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS (IKA) sine sentrale arbeidsoppgaver er langtidsoppbevaring av eldre og avsluttet arkiv for sine medlemskommuner (jfr. arkivforskrifta § 18). IKA tilbyr derfor følgende arkivdepottjenester:

PAPIRARKIV

For å kunne oppbevare eldre og avsluttet arkiv over lang tid for sine medlemskommuner disponerer IKA et moderne arkivmagasin. Dette lokalet tilfredsstiller kravene i riksarkivarens forskrift kapittel 2

I dette magasinet oppbevares katalogisert eldre og avsluttet arkiv fra alle IKAs medlemskommuner. Katalog for de fleste kommuner finnes foreløpig kun på papir og internt hos IKA. På sikt vil disse katalogene gjøres tilgjengelig på Arkivportalen.

Avlevering av papirarkiv fra IKA sine medlemskommuner skal være iht. bestemmelsene i: arkivforskriften § 20, riksarkivarens forskrift kapittel 6 og IKAs retningslinjer

ELEKTRONISK ARKIV

IKA tilbyr også depotplass til sine medlemskommuner for avsluttet elektronisk arkivmateriale. 

Avlevering av elektronisk arkivmateriale i IKA sine medlemskommuner skal være iht. bestemmelsene i: kapittel 5 i riksarkivarens forskrift og IKAs retningslinjer