Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Arkivansvar

Kommunedirektør

Kommunedirektøren har det overordnede ansvaret for alle arkivene, jf kommuneloven §13-1 og arkivforskriften § 1. Kommunedirektøren skal sørge for at organiseringen og oppfølgingen av arkivarbeidet er i samsvar med gjeldende lover og regler for arkiv og saksbehandling.

Arkivansvarlig

Arkivansvarlig har det daglige og faglige ansvaret for kommunens samlede arkivvirksomhet, inkl. eldre og avslutta arkiv. Arkivansvarlig er ansatt ved servicetorget og rapporterer til økonomisjefen.

Arkivmedarbeider

Arkivmedarbeider ved servicetorget har ansvar for kvalitetssikringen av saksarkivet og andre arkivdeler i WebSak. Arkivmedarbeider i etat har ansvaret for kvalitetssikringen av egne arkivserier. Arkivmedarbeider skal utføre arbeidet i tråd med gjeldende lover og regler, og i samsvar med retningslinjene i arkivplanen. 

Leder

Leder har ansvaret for at arkivarbeidet i etaten og skal påse at arbeidet utføres på en forsvarlig måte i henhold til gjeldende lover og regler, og i samsvar med retningslinjene i arkivplanen. 

Saksbehandler

Saksbehandler skal følge de lover og regler som er satt for arkivarbeidet, og har ansvar for å gjøre seg kjent med innhold rettet mot saksbehandler i arkivplanen. Saksbehandler skal ikke opprette egne arkiver med originaldokumenter. Saksbehandler har også ansvar for at dokumentasjon ikke blir skadet, går tapt eller blir utsatt for urettmessig innsyn under saksbehandlingen.

Laster...