Lund kommune

ole

li

 

ELEKTRONISK ARKIVPLAN FOR LUND KOMMUNE

FORMÅL

Formålet med arkivplanen til Lund kommune

Arkivplanen gir bindende retningslinjer for behandling av all informasjon og dokumentasjon i Lund kommune. Arkivloven med forskrifter ligger til grunn for retningslinjene. Arkivplanen skal bidra til at Lund kommune ivaretar arkivansvaret sitt etter arkivlovas § 6 hvor det heter: "Offentlege organ pliktar å ha arkiv, og desse skal vera ordna og innretta slik at dokumenta er tryggja som informasjonskjelder for samtid og ettertid."

Administrasjonssjefen har arkivansvaret

Arkivleder har det daglige ansvaret for kommunens arkivtjeneste og utarbeider virksomhetsplaner for denne. Godkjent virksomhetsplan skal være med i kommunen sin årsplan. I kommunen er det administrasjonssjefen (rådmannen) som har det overordnede arkivansvaret (jfr. Arkivforskrifta § 1).

NB! Arkivplanen er under omfattende revisjon. Etter hvert som de ulike rubrikkene blir ferdigstilt, vil de også bli publisert. 

   

bro

foss